Quy hoạch định hướng phát triển khu kinh tế Vân Đồn

Mục tiêu đến 2050, xây dựng và phát triển khu kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh trở thành một trong những vùng động lực phát triển kinh tế của Việt Nam, một hơi hấp dẫn để mọi người đến sinh sống.

Quy hoạch thương mại khu kinh tế vân đồn

Trả lời